Schaanning, Birthe Marie (Maja) (8.3.1888-14.3.1980)

Maja Schaanning malt av «Holmsbumaleren» Erling Clausen i 1977

Sjefsbibliotekar ved Drammens Folkebibliotek, f. i Trondhjem. Utd. ved New York Library School 1913, studiereiser i London og Oxford 1910, Frankrike, Tyskland, Danmark, England og Skottland. Sjefsbibliotekar i Trondhjem 1913-14, Kristiansand 1914-15 og Drammen 1915-56. Fra grunnleggelsen av Drammens Folkebibliotek fulgte hun dets arbeide med aldri sviktende årvåkenhet, plikttroskap og usedvanlig dyktighet, og boksamlingen økte fra 16.000 katalognumre i de første år til ca. 100.000 da hun tok avskjed og mottok Kongens fortjenstmedalje i gull. «Når Maja Schaanning nå forlater Drammens folkebibliotek etter over 40 års virke, kan hun gjøre det i bevisstheten om å ha skapt en viktig kulturinstitusjon som byen og fylket ikke kan tenkes uten, og å ha gjort en betydningsfull innsats for norsk bibliotekvesen overhodet», skrev Hans Dahl. – På hennes 89 års fødselsdag i 1977 ble et portrett av henne avduket i Drammens Folkebibliotek i Maja Schaannings nærvær, en gave fra Drammens Sparebank, utført av Erling Clausen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet