Schandy, Fritz Heino (9.5.1924-14.3.2007)

Fritz H. Schandy
Foto: Fra Britt Venke Schandy Oldebråtens arkiv

Lokalhistoriker og bypatriot, ildsjelen bak en rekke tiltak for å bevare og levendegjøre minnesmerker m.m. og markere kjente begivenheter, initiativtager til og tidl. formann i Drammen Historielag og Drammen Hagelag. Har bl.a. utgitt «Hytter og folk i Drammensmarka» (1984), «Øvre Bragernes’ bydelshistorie» (1986), «Bragernes bydelshistorie» (1987), «Strømsø bydelshistorie» (1988), «Drammen og Lier brannvesen» (1989), «Opplevelser i Drammensmarka» (1990), «Drammen i krigstid 1940-45, trekk fra motstandskampen mot tyskerne i distriktet» (1991). Arbeidet på sine eldre dager med en bredt anlagt bok om Drammen bymarks historie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet