Scharre, Knut Hansen (ca. 1770 – 1834)

Prokurator i Drammen fra 1806, kjøpte i 1820 Rød gård på Gulskogen, hvor han også hadde sitt kontor nedenfor krysset mellom Sundhauggaten og Grønland. Han ble ansett «for en noe forslagen herre som også kunde forklæ sig og agere detektiv, og i denne egenskab skal han ha opklaret et i Solbergelven begått mord.» S. var opposisjonsmann, og også litt av en selskapsmann, bl.a. opphavsmann til to sitater som holdt seg i mer enn 100 år etter hans død: «Vi åt og drakk til vi sloss» og «Mere pons, sa Scharre», de siste ord falt i gullsmed Appelgrens begravelse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet