Schartum, Knud (1814–1891)

Ordfører i Skoger 1854-61, lærer og kirkesanger. F. på Schartum i Sigdal hvor han som ung var omgangsskolelærer. Etter Asker seminariums opprettelse gjennomgikk han et kurs der og var fra 1838 til 1886 lærer ved Strømsfjerdingen skole og kirkesanger i Strømsgodset menighet, hvor han i 1851 kjøpte et bruk av Rød og ble en ivrig og ikke ubetydelig jordbruker. I tillegg hadde han skolejorden på Sundland og dessuten den lille gård Bakken ved Li. En helstøpt og høyt ansett personlighet som i tidens løp innehadde mange kommunale verv, en tid var han også kommunekasserer. Schartums gård ble senere sterkt oppstykket, og på dens grunn ble Rødskog Brug og Guldlistefabrik senere anlagt.

Cookies | Personvern

bn