Schnitler, Hans Peter (1917 – 1984)

Jurist og banksjef, f. i Drammen, s. av skattefoged Ebbe Carsten S. Direktør i Fearnley & Eger 1954-64, adm. dir. i Andresens Bank A/S fra 1965. Formann i Skatteutvalget, Norges Rederiforbund 1952-65, fra 1965 medlem av styret i Låneinstituttet for Skipsbyggeriene, Den Norske Bankforening fra 1965 (formann fra 1972). Styreformann i Norges Skibshypotekerforening fra 1965, ordfører i representantskapet for A/S Sigmalm 1962, A/S Sigbulk 1964, A/S Sigship 1965 og A/S Sydvaranger, viseformann i representantskapet for A/S Kongsberg Våpenfabrikk og A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet