Schwencke, Johan Gottfried (1760-1834)

Schwenckes brenneri i Bergstien var Norges første potetbrennevinsbrenneri. Den gamle brenneribygningen fra 1804 står fremdeles. Foto: Drammen byleksikon, 2004.

I 1751 utvandret brødrene Johan Fredrik og Georg Schwencke fra Flensburg til Drammen. Begge var buntmakere og startet med å handle skinn og lær på Bragernes, og fikk enerett til skinnhandel i Drammens-området. Johan fikk sønnen Johan Gottfried som ble buntmaker, senere skipsreder og trelasthandler, Drammens første branndirektør 1811-ca. 1815. Gikk i lære hos sin farfar som var brennevinsbrenner i Flensburg og vendte tilbake til Drammen hvor han i 1804 startet opp spritproduksjon med potet som grunnlag, istedetfor kom, Norges første og i lang tid landets største potetbrennevinsbrenneri. For å være selvhjulpen med poteter, kjøpte han store arealer dyrkningsjord rundt det nåværende Høytorvet, ved Gassverket, Sommerfryd (som han kjøpte i 1794) og Frydenberg. Fikk monopol på Bragernes-Strømsø og omliggende distrikt og hadde privilegium inntil 1816, men deretter fikk S. konkurranse og måtte til sist nedlegge i 1830-årene. I Møllergaten (nåv. Erik Børresens allé) lå i 1810 hans møller og brennevinsbrenneri med tilhørende økonomibygninger. Brenneriets bygning fra 1804 står fremdeles i Bergstien. S. forsøkte også å blåse nytt liv i skipsbyggingvirksomheten på Holmen, han var trelasteksportør og skipsreder og disponerte i 1805 to skip.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet