Schwenckeolla

Schwenckeolla var på 1800-tallet en offentlig vannpost, hvor det hadde vært vann fra uminnelige tider bakover.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

På 1800-tallet en offentlig vannpost og et populært møtested i krysset mellom Arups gate og Erik Børresens gate. Om ettermiddagen og kvelden kunne tilstrømningen av vannhentende kvinner være så stor at ventetiden ble 2-3 timer. De mange kvinners nærvær tiltrakk seg om lørdagskveldene også en del menn, dels med brennevin og/eller musikkinstrumenter, og håndgemeng var ikke uvanlig. I vannfattige tider like til krigsårene gikk mange til Schwenckeolla for å hente tevann. S. var antagelig gården Brakars gårdsbrønn. Den lå tidligere et stykke opp i Brannpostbakken, men ble i 1864 flyttet ned mot Cappelens gate, for så i 1892 å bli flyttet dit den i dag ligger. I slutten av 1950-årene forsvant vannet plutselig, samtidig med at Spiralen ble utsprengt. Det er antatt at disse begivenheter står i sammenheng, og at Schwenckeollas kilder lå inne på Bragernesåsen. I 1986 ble det bevilget kr 29.000 til istandsettelse av Schwenckeolla, hvor det igjen renner vann – dog ikke lenger fra den opprinnelige kilde, men fra det kommunale vannledningesnett.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet