Seeberg & Nielsen, A/S Ltd.

Skipsmeglerfirma, ekspedisjons- og spedisjonsforretning i Tordenskiolds gate 104, grunnlagt 1861 av Carl Fredrik Seeberg, senere ble Morten Nielsen opptatt som kompanjong og firmanavnet endret til S & N. Daværende eier Cathinko Hermansen solgte i 1912 firmaet til Hans Kiær & Co., som den 1.1.1914 utskilte det som eget aksjeselskap under ovenn. navn med Hans Kiær & Co. som hovedaksjonær og Frantz Krüper som disponent, sistnevnte kjøpte etterhvert opp flertallet av aksjene. Firmaet representerte de fleste større ruterederier i Drammen og representerte en lang rekke kjente norske og utenlandske linjerederier. Firmaet drev også assuransevirksomhet og var agent for Lloyds. Flyttet på 1950-tallet til Arbos gate 6 med Gundolf Bjørnstad og Øistein Krüper som disponenter. I 1952 kom Juel T. Røkaas inn som partner, han ble i 1960 etterfulgt av sønnen Jan T. Røkaas, som overtok som disponent etter Gundolf Bjørnstad, senere ble han eneeier og adm. direktør fram til 2006.

Mekler, agent, transport- og spedisjonsselskapene A/S Johansen & Egelien (s.d.) og D/S A/S Gyldenløve i Tollbugata 43 ble overtatt fra 1.1. 1969 uten ansatte. Med overtakelsen kom Seeberg & Nielsen inn i landstransport og overtok samtidig den lokale representasjonen for Den Norske Sydamerikalinje og Den Norske Middelhavslinje. I februar 1973 gikk Seeberg & Nielsen Ltd og B.H. Ramberg sammen om å etablere selskapet Fruksped A/S (s.d.), som senere ble overtatt i sin helhet av Seeberg & Nielsen Ltd. I 1976 ble Hans Kiærs gate 3 kjøpt. Etter renovering av gården flyttet Seeberg & Nielsen sine kontorfunksjoner dit.

Hovedselskapet og datterselskapene Fruktsped og Containerterminal Drammen A/S ble i april 2006 solgt til Schianders Eftf. A/S i Moss. All aktivitet i Seeberg & Nielsen Ltd. ble samtidig nedlagt. Schianders Eftf. A/S ble etter kort tid overtatt av Scandinavian Shipping på Lysaker, og dette selskapets aktiviteter i Drammen ble videreført med adresse Kjerraten 21 på Holmen.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet