Sehested, Hannibal (1609-1666)

Stattholder Hannibal Sehested hadde store interesser i Drammen. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

Dansk-norsk statsmann, gift med kong Christian IV’s datter Christiane, stattholder i Norge og høvedsmann på Akershus 1642. La grunnlaget for en nasjonal norsk hær og opprettet et norsk postverk, ble i 1651 avsatt og måtte gi fra seg sine omfattende norske eiendommer. Som dansk-norsk riksskattemester fra 1660 fikk han orden på statsfinansene, ambassadør til England og Frankrike 1662-64. Om Sehested og hans tilknytning til Drammen skrev Tord Pedersen i 1895: «Denne merkelige mann, hvis fortjenester for Norge allerede først i de aller nyeste tider er blitt påskjønnet, fortjener særlig å minnes i Drammen. Han var den første som arbeidet for å løsrive byen fra Kristianias overmakt, og selv etter å være styrtet fra det norske stattholderskap, bevarte han åpenbart Drammen i vennlig erindring. Da således Drammens borgere etter suverenitetens innførelse søkte om kjøpstadsrettigheter, og saken av kong Frederik III ble overgitt Statskollegiet til betenkning, avga dette en erklæring hvor man fullt ut anbefalte søknaden. Hannibal Sehested hadde dengang sete i Statskollegiet, og erklæringen syntes skrevet med hans hånd.» S. eide store jordegodser i Drammen og omegn (se: Bragernes Grunde).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet