Sellæg, Jo (*1949)

Rådgiver i bygningsvern, forfatter, forlegger, arkivskaper og historieformidler, f. og bosatt i Drammen. Sønn av arkitekt og byantikvar (Oslo) Thorleiv Sellæg og butikkeier Gerd Sellæg. Merkantilt utdannet. Daglig leder av Drammens Korsettsalong 1976-1998. Har bygd opp et bygningshistorisk arkiv med 103 000 fotografier, 11 000 tegninger og annen dokumentasjon av hus i Buskerud. Har vurdert kulturminner for 7 kommuner i Buskerud og har utarbeidet et 20-talls kulturminnerapporter.

Med bakgrunn som aktiv i sjøspeiderne i Drammen skrev han Speiderguttboka (1974, Norsk Speidergutt Forbund) og Speiderhåndboka (1982, Norsk Speiderforbund). Har i tillegg skrevet et tjuetalls bøker i historiegenren. Blant disse nevnes «Drammen – blott til lyst. Drammensernes lystgårder og landsteder 1700-1860» (eget forlag 2014) og «Drammen – by i utvikling gjennom 400 år» (eget forlag 2010). Eide forlaget Brakar AS. Redaktør av lokalhistoriske bøker og tidsskriftet Rundtom Drammen 1988-2002 der han skrev 150 lokalhistoriske artikler. Innførte begrepet «Byvandring i Drammen» og har laget 16 byvandringskart. Forfattet tekstene på «Blå skilt» i Drammen. Kjøpte Smithestrøm gård i 1976 og Cappelengården i 1996, og restaurerte de fredede anleggene.             

Cookies | Personvern

bn