Sellæg, Jo. (*1949)

Jo Sellæg. Forfatter, byhistoriker og bygningsverner. Eier av Smithestrøm gård og Cappelengården. Foto: Drammen kommune/ Birgitte Simensen Berg

Rådgiver i bygningsvern, forfatter, forlegger, arkivskaper og historieformidler, f. og bosatt i Drammen. Døpenavnet er Johan. Sønn av arkitekt og byantikvar (i Oslo) Thorleiv Sellæg og butikkeier Gerd Sellæg. Merkantilt utdannet. Daglig leder av Drammens Korsettsalong 1976-1998. Har bygd opp et bygningshistorisk arkiv med 103 000 fotografier, 11 000 tegninger og annen dokumentasjon av hus i Buskerud. Har vurdert kulturminner for sju kommuner i Buskerud og har utarbeidet et 20-talls kulturminnerapporter.

Med bakgrunn som aktiv i sjøspeiderne i Drammen skrev han Speiderguttboka (1974, Norsk Speidergutt Forbund) og Speiderhåndboka (1982, Norsk Speiderforbund). Har i tillegg skrevet et tjuetalls bøker i historiegenren. Blant disse nevnes «Drammen – by i utvikling gjennom 400 år» (eget forlag 2010), «Drammen – blott til lyst. Drammensernes lystgårder og landsteder 1700-1860» (eget forlag 2014), og «Drammen havn skapte byen» (Z-forlag/Drammen Havn 2021).

Sellæg eide forlaget Brakar AS. Redaktør av lokalhistoriske bøker og tidsskriftet Rundtom Drammen 1988-2002 der han skrev 150 lokalhistoriske artikler. Innførte begrepet «Byvandring i Drammen» og har laget 16 byvandringskart. Forfattet tekstene på «Blå skilt» i Drammen. Kjøpte Smithestrøm gård i 1976 og Cappelengården i 1996, og restaurerte de fredede anleggene.             

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet