Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn

ble stiftet 31. mars 1870. Dens fremste oppgave var å beplante de mange nye gater og alléer som var blitt bygget etter de store bybrannene. Selskapet, som var dannet på privat initiativ, fikk fra starten av 1650 medlemmer, og den senere statsminister C. A. Selmer ble valgt til formann, han ble i 1874 avløst av politimester Garnborg som satt til 1894. Foreningen fikk sin renessanse under Henrik Walter (s.d., formann 1921-49), som fikk vedlikeholdet av de etablerte anlegg inn i ordnede former, samtidig som han satte igang med en rekke nyanlegg. I 1930 hadde selskapet 2300 medlemmer, og det hadde i 1939 ansvaret for 53 anlegg med 13 mann i arbeide. I 1919 ble selskapets virksomhet delvis overført til en nyopprettet byarkitektstilling, som sammen med selskapet skulle overvåke byens utseende og vedlikehold av parkanleggene. Først den 1. januar 1946 ble vedlikeholdet av byens parker helt overtatt av kommunen, men selskapet har allikevel ikke manglet arbeidsoppgaver. Helt siden 1923 har foreningen vurdert hager i byens ulike bydeler og avgitt sin innstilling til Konsul Bull Kiøsterud Premiefonds styre, som tildeler premier til de vakreste hager eller uterom i Drammen. Formann i Selskabet pr. 2020 er arkitekt Arne Finn Solli.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet