Seterveien

Tidligere navn på hovedvei inn til boligfeltet i Hallermoen på Konnerud fra Konnerudgaten, som den løper parallelt med. I gammel tid skal det ha ligget en seter her. Setervollen ble senere brukt til lunneplass for tømmer. I forbindelse med kommunesammenslåingen 1.1. 2020 ble veinavnet endret til Hallermoveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet