Sethne, Anna Cathrine (1872 – 1961)

Skoleleder, reformpedagog og fagforeningsleder, f. i Drammen, d. av den svenske skipsfører Thomas Johannson og Maren Helene Ødeskog fra Sande. Faren forsvant tidlig tilbake til Sverige, mens moren bodde sammen med Anne Cathrine mesteparten av sitt liv. Lærer i Drammen 1892-97, flyttet til Oslo hvor hun var folkeskolelærer fra 1897, overlærer ved Sagene skole i Oslo 1919-38. Formann i Norges Lærerinneforbund 1919-38, stifter av og formann i Norsk seksjon for ny oppdragelse 1928-49, redaktør av Vår skole 1912-41. Tok aktivt del i diskusjonen om arbeidsskoleprinsipper i folkeskolens undervisning og utga bl.a. «Hjemstedslære» (1928), medutgiver av «Et leseverk i norsk for folkeskolen». Medlem av tallrike departementale komitéer vedrørende bl.a. omordning av Statens Gymnastikkskole 1929 og utarbeidelse av normplaner for folkeskolen 1936. For «fremragende innsats i den norske folkeskoles utvikling» ble hun i 1932 ridder av St. Olavs Orden. Sethne døde i Oslo i 1961 og er gravlagt på Vår Frelsers gravlund. En byste av henne, utført av Emil Lie, er plassert ved Sagene skole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet