Siddisstien

er navnet på en turløype på tvers av Sør-Norge. Den 19 dagsmarsjer og 371 km lange turløypa starter i Oslo og kommer inn i Drammen ved utløpet av Løken, før den fortsetter vestover til Preikestolhytta ved Stavanger. Den 21 dagsmarsjer og 411 km lange Bergensstien følger den samme traseen gjennom Finnemarka. Begge turløypene ble lansert på internett i 2008 av drammenseren Kjell Buene i nært samarbeid med Den norske Turistforening.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet