Simersgården

Kjøpmannsgård i Landfalløya 50. Den eldste delen av gården ble trolig bygget på 1600-tallet, med en del på- og ombygginger i løpet av 1700-tallet. Gården står fram omtrent som den så ut etter en ombygging ca. 1790. På den tiden ble storstua dekorert av den svenske maleren Eric Gustaf Tunmarck (1729-1789), som også hadde dekorasjonsoppdrag i Kongsberg kirke, på Fossesholm herregård i Vestfossen og Lillemoen i Skoger. Maleriene fra Simersgården befinner seg på Norsk Folkemuseum.

Cookies | Personvern

bn