Simersgården

Kjøpmannsgård i Landfalløya 50. Den eldste delen av gården ble trolig bygget på 1600-tallet, med en del på- og ombygginger i løpet av 1700-tallet. Gården fremstår omtrent som den så ut etter en ombygging ca. 1790. På den tiden ble storstua dekorert av den svenske maleren Eric Gustaf Tunmarck (1729-1789), som også hadde dekorasjonsoppdrag i Kongsberg kirke, på Fossesholm herregård i Vestfossen og Lillemoen i Skoger. Maleriene fra Simersgården befinner seg på Norsk Folkemuseum.

Simmersgården. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet