Siv.ing. Finn Strøm A/S

Teknisk konsulentbedrift, etablert i 1968 i Øvre Storgate 4 av sivilingeniør Finn Strøm (f. 1929). S. ble uteksaminert fra teknisk høyskole i Wien i 1956. Ansatt som konstruktør og prosjektleder hos H. Th. Refsum i Tomtegata. Strøm spesialiserte egen virksomhet på konstruksjon og levering av kraner, losseanlegg, transportanlegg, hydraulikk, pneumatikk og spesialmaskiner for industrien. Første store kunde var Lista Aluminiumsverk (Elkem) i Agder. Strøm ble også med Elkem ut i verden og gjorde store leveranser til blant annet Elkems smelteverk på Island. I perioden 1968-1987 var selskapet Buskeruds eneste godkjente heiskontrollør, inntil staten overtok oppgaven.

Siv.ing. Finn Strøm A/S utførte oppdrag både innenlands og utenlands. Oppdragsvekst førte til at Strøm flyttet bedriften til Øvre Storgate 92 og senere til Grønland 85. I 1986, med 35 ansatte, flyttet bedriften til nye lokaler på Lierstranda. I 1990-årene ble den daglige ledelsen overtatt av sønnen Lars Strøm. Ved årtusenskiftet var halvparten av omsetningen knyttet til petroleumsindustrien offshore. I 2009, med 14 ansatte, ble selskapet solgt til Rambøll-gruppen. Pr. 2020 eksisterer selskapet fortsatt i Teglverksveien 9.

 

Cookies | Personvern

bn