Sivertson, Sylvester (1809-1847)

«So lenge nordmenn i Noreg finnast, Sylvester Sivertsons namn skal minnast.» Foto: Drammen byleksikon, 2004.

Journalist og forfatter, fredaktør av Drammens Adresse 1845-47. Skrev dikt om norskhet og frihet og var en av Henrik Wergelands mest trofaste forkjempere i 1830- og 40-årene. Utfoldet en meget stor virksomhet som leilighetsdikter, en del av hans dikt ble utgitt i 1848. Utga også et skrift om Haugianismen (1833). Til tross for at han bare tilbragte de to siste år av sitt liv i Drammen, sterkt svekket av tuberkulose, oppnådde han en enestående posisjon i byen, og store menneskemengder fulgte ham til graven. Sivertson ble gravlagt på Bragernes kirkegård. «So lenge nordmenn i Norge finnast, Sylvester Sivertsons namn skal minnast», sto det på en krans som ble lagt på hans grav ved en minnestund femti år etter hans død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet