Sivle, Per (1857 – 1904)

Dikteren Per Sivle bodde halve livet i Drammen og omegn.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Dikter, journalist og forfatter f. i Aurland, fra 1879/80 bosatt i Drammen og på farsgården Langum i Strømsgodset, redaktør av Drammens Adresse 1845-47 og redaktør for Venstreavisen Buskerud Amtstidende 1883-85. Skrev dikt om norskhet, nasjonal stolhet og frihet. Utfoldet en meget stor virksomhet som leilighetsdikter. Deltok i den politiske kampen på Johan Sverdrups side og talte den nasjonale selvstendighetsviljes sak. Utga fortellinger på Vossamål, diktsamlinger og den første norske arbeiderroman, «Streik» (1891), bygget over «Torvslaget» på Bragernes Torv ti år tidligere, der Hæren ble satt inn mot streikende arbeidere og to el. tre mann ble drept. I 1898 overtok han farsgården, men måtte selge i 1900 og flyttet da til Øvre Storgate 92 hvor han leide seg inn i annen etasje. I årene 1898 til 1903 ble Sivle tildelt forfatterstipendier og diktergasje, men da dette ble fratatt ham etter valgene i 1903, endte han sitt liv for egen hånd under et besøk i Christiania. Gravlagt på Sundhaugen (Strømsgodset) kirkegård, hvor «Drammens frisindede Ungdomsforening» i 1907 reiste en 7 meter høy granittstøtte over hans grav. Bygdeungdomslaget i Drammen bekranser bautaen hver 17. mai. Ved Drammensbiblioteket på Grønland er det på privat initiativ reist en statue av ham, utført av Merete Sejersted Bødtker som en gave til Drammen by i 2009.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet