Sjøen

Skulptur som høsten 1952 ble reist på bybroens østre bropostament på Bragernes. Skulpturen, som viser en kvinneskikkelse som bærer en fullrigger løftet over hodet, er utført av billedhuggeren Nic. Schiøll, og var en gave til Drammen fra skipsrederne Bruusgaard Kiøsterud & Co., Karl Bruusgaard og Johan Wessel (se også: By og land).

Skulpturen «Sjøen»                                      Foto: Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet