Sjøfartsbyen Drammen

er tittelen på Drammen Sjømannsforenings bok, utgitt i forbindelse med Drammens 200-års jubileum i 2011. Som landets eldste sjømannsforening hadde foreningen lenge savnet en samlet fremstilling om Drammen som sjøfartsby. Foreningen arbeidet helt fra stiftelsen for en bedre merking av seilingsleden i Oslo- og Drammensfjorden, og var en pådriver for at Drammen skulle bli en helårshavn. I 1880 var det omtrent 2 500 sjømenn med hyre om bord på de 269 fartøyene som var eid av byens 64 rederier. I forbindelse med byjubileet fant styret det derfor riktig å utgi en samlet fremstilling om Drammen som sjøfartsby. Takket være bidrag fra Einar Juels Legat, Sparebanken Øst, Oslo Maritime Stiftelse og Lydia og Harald Lyches fond, ble foreningen i stand til å gjennomføre bokprosjektet. Formålet ved utgivelsen var å bidra til at sjøfartens betydning for Drammens utvikling ikke blir glemt. Forfatter av boka var Kjell Buene.

Cookies | Personvern

bn