Skalstad landhandleri

Landhandleri på Konnerud, grunnlagt 1868 av gullsmed H. G. Wisting (1802-1883) som det første landhandleri og melkeutsalg på Konnerud. Etablert på bruket Kristinelund, utskilt av Fosserud, bnr. 2 av Eskerud. Bygningen hadde stått på Brekke og ble av Andr. Brecke etter morens og bestemorens død solgt til Wisting til bortflytting. Kundekretsen var stort sett skogsarbeidere som betalte med egg, melk og andre produkter fra sine småbruk. Varene ble hentet med hest nede i byen. Etter Wistings død ble landhandleriet overtatt av hans datter, Karoline Skalstad (1856-1931) og svigersønn, Anders J. Skalstad (1848-1923). Skalstad satte inn to dører i butikken slik at Sanatoriets gjester vinterstid kunne gå gjennom landhandleriet og foreta sine innkjøp uten å ta av seg skiene. Etter at grunnleggerens dattersønn Bjørn Skalstad (1889-1984) i 1931 hadde overtatt etter sin mor, forble kundekretsen stort sett den samme, foruten noen bønder. Landhandleriet var et populært møtested for befolkningen og Bjørn Skalstad ble betegnet som en hedersmann: vennlig, traust, sindig og ærlig, med særlig interesse for gruvedriften, han var i en årrekke medlem av Skoger Sparebanks forstanderskap og styre. Han flyttet landhandleriet til en større bygning på skrå over Stubberudveien, begge bygninger står fortsatt. Skalstad overdro i 1956 landhandleriet til Thorbjørn Berg. Etter 110 år som handelssted ble Skalstad landhandleri nedlagt 1. juli 1978. Det oppr. landhandleriet ble overtatt av Drammen kommune og senere gitt som gave til Skoger Historielag.

Stubberudveien i forgrunnen og Grubegata langs skogkanten.
Huset nederst til høyre er Grubegata 2.    Skalstad landhandleri.                                                 Foto: Drammen kommune
Skalstad landhandleri- «Grotten» 1912          Foto: Skoger og Konnerud Historielag

 

Skalstadkrysset, Bjørn Skalstads gård, Konnerud        Foto:  Karin Pihl
Skalstad landhandleri                                 Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Skalstad og Grotten                                                         Foto: Torill Juel, 2020
Skalstadkrysset: Stubberudveien, Grubegata og Hauanveien til høyre.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet