Skapertjern

eies av Drammen kommune, men ligger ca. 2 km innenfor Sørumlia i Lier og Røyken kommune. Tjernet ble kjøpt som kommunal drikkevannskilde i 1899 og var omfattet av badeforbud helt fram til 1981. Den gang var tjernet gjerdet inn, men for at beitedyra skulle få vann, ble det anlagt drikkekummer som ble passet opp av en vaktmann. Kummene var alltid fulle i beitesesongen. Skapertjern har siden 1981 vært frigitt for bading og friluftsliv. Drammen kommune har anlagt en fin badestrand i sørenden av vannet. I nordenden, på tuftene av husmannsplassen Tjennsløkka, er det fint å slå opp telt og overnatte med bål og fiskestang. Før tjernet ble drikkevannskilde var den  legendariske Tjennrosa, som var kjent for å væra Liers vakreste jente, bosatt der. Demningene ved utløpet av tjernet ble restaurert i 2019.

SKAPERTJERN

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet