Skarrud & Rabben

Var et stort reklamebyrå i Drammen, etablert 1962 av Aage Skarrud som Skarrud Reklame A/S, Bragernes torg 2A. Skarrud hadde vært ansatt i Steddings Annonsebyrå på Bragernes. Jarle Rabben ble tatt inn som medeier i 1969, samtidig som selskapet endret navn til Aage Skarrud A/S, senere Skarrud & Rabben. Etablerte egen avdeling i Oslo i 1970, medlem av det internasjonale bransjesamarbeidet Interag fra 1972, da selskapet hadde 15 ansatte. Fra 1.1. 1982 ble virksomheten delt opp i driftsselskapene Advita A/S, Artega A/S og Ide og Form A/S, med Skarrud & Rabben-gruppen som eier og overbygning. I 1986 etablerte Skarrud & Rabben formidlingsbyrået Media Plus A/S. I 1986 hadde gruppen 40 ansatte, var et av landets største reklamebyråer utenfor Oslo, og største lokaleide reklamebyrå i Drammensregionen noensinne. Byrået hadde kunder i Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold.

I 1987 ble Advita A/S og Ide og Form A/S slått sammen og fikk navnet Support Reklamebyrå A/S, med Dag Torp Syvertsen som daglig leder. I 1990 sto Torp Syvertsen i spissen for å kjøpe Support ut av Skarrud & Rabben-gruppen. Media Plus ble skilt ut fra gruppen som selvstendig selskap i 1991. I 1994 fusjonerte Skarrud & Rabben med Support Reklamebyrå, med sistnevnte som overtakende part. Dag Torp Syvertsen ledet byrået fram til det ble nedlagt i 1998.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet