Skatvedt, Arne, A/S

Engrosforretning i kolonialvarer, mel og kraftfor, grunnlagt 1919 i Tordenskiolds gate 4 av Arne Skatvedt (1889-1944), som overtok Sigurd Leversbys engrosforretning i kolonial. Firmaet vokste jevnt og trutt og beskjeftiget rundt 1950 ca. 25 ansatte. Etter Skatvedts død i 1944 overtok hans enke Ella Skatvedt (1902-1968) som eier og disponent, hun ble på 1960-tallet etterfulgt av Einar Harvik. Bedriften flyttet på 1950-tallet til Bjørnstjerne Bjørnsons gate 86. I 1962 gikk virksomheten inn i et nært samarbeid med grossisten Joh. Johannson i Oslo. I 1967 ble drammensgrossisten Erik Wøllo A/S innfusjonert i Arne Skatvedt A/S. I 1970 ble drammensgrossistene Brødr. Nilsen og O. Langerud Eftf. fusjonert inn i det nyetablerte Kolonialgrossistene ASKO, som var et resultat av at alle de fire nevnte kolonialgrossister i Drammen ble sammenslått. Det nye grossistselskapet, under ledelse av Einar Harvik, flyttet høsten 1970 inn i nytt lagerhus med 6500 kvm. grunnflate i Industrigata 1 på Vitbank i Lier, senere kalt ASKO Drammen i Norgesgruppen. I løpet av 2022 flytter ASKO Drammen til grossistselskapets nye automatiserte varelager i Hanekleiva i Sande.

Arne Skatvedt etablerte og drev A/S Iskjeksfabrikken Drafn i perioden 1926-1966 (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet