Skiold-hytta

Laftet hytte ved Steglevann 330 m.o.h., reist 1935 av idrettsklubben Skiold. Arbeidet ble utført på dugnad med Olaf Ekholdt (1898-1976) som byggmester, tømmeret ble tatt ut av Kinnerud skog og fløtet over Stegla. Den 12. januar 1936 ble S. åpnet for servering, innvielsen fant sted ved Sankthans samme år.

Skiold-hytta ved Steglevann            Foto: Christoffer Borge Johansen, 2010                                                     

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet