Skistadbygget

I Bjørnstj. Bjørnsonsgt. 21 er med sine 46,5 meter (toppen av maskinhuset på taket) byens høyeste boligblokk. Bragernes kirke (medregnet spiret, 62 meter) og høyblokken ved Drammen sykehus på Bragernes er høyere. Skistadbygget er også kjent under navnet «Skistadblokka». Blokka rommer 70 leiligheter i etasje 2-15 og næringslokaler i etasje 1. Entreprisens navn var egentlig «Skistadbyggene» som bestod av tre byggetrinn. Først en bensinstasjon som ble innviet til jul i 1968, deretter boligblokken og til slutt en forretningsgård med parkeringskjeller for borettshaverne, som ble tatt i bruken våren 1970.

Skistadbyggene har sitt navn etter byggherren, grossist Henrik M. Skistad (død 1975), som siden 1950-årene bygde opp en av distriktets største grossistforretninger i jernvarer i Tordenskioldsgate 22. Det ble inngått et makeskifte med Drammen kommune i det at kommunen overtok nr. 22 til gateformål og Skistad overtok nr. 14 og 24 til byggeformål. Han flyttet storparten av sin grossistvirksomhet til lokalene etter dagligvaregrossisten Arne Skatvedt A/S i Bjørnstj. Bjørnsongt 86. Totalprosjekteringen ble overlatt til entreprenør A/S Høyer-Ellefsen i Oslo. Blokken og leilighetene ble tegnet av arkitektfirmaet Kirkhorn, Hansen og Edland i Drammen. Bygget ble oppført i tidsrommet august 1968 til årsskiftet 1969/1970.

Hver boligetasje ble disponert med fire 2-roms leiligheter (51 kvm) og en 4-roms leilighet (90 kvm). Leilighetene ble ansett som relativt dyre på den tiden. Innskudd for 2-roms var 24 500 kroner og månedlig leie var 370 kroner. Innskudd for 4-roms var 38 500 kroner og månedlig leie var 540 kroner. For biloppstillingsplass var innskuddet 3000 kroner og månedlig leie var 50 kroner. Alle leilighetene ble solgt raskt og borettshaverne flyttet inn i januar/februar i 1970.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet