Skjeldrumsaga

Gårdssag på Øvre Skjeldrum i Skoger. Opprinnelig en vanndrevet sag i Dunkedalen. I 1915 ble den flyttet til Askebakken. På begynnelsen av 1920-tallet ble saga flyttet videre til Sagsletta på Øvre Skjeldrum og gjort om til elektrisk drift. Motoren som drev saga var tidligere brukt i Skoger Kalksteinmølle. Saga var i årlig bruk til begynnelsen av 1980-årene. Var leilighetsvis i drift fram til våren 1998.

I 2002 ble det inngått en avtale mellom sageieren og Skoger og Konnerud Historielag om å restaurere saga. Arbeidet startet i 2003 og den ble klar for offisiell innvielse søndag 6.september 2015. Samtidig ble Lille Skogbruks Museum innviet i underetasjen.

Skjeldrumsaga er etter restaureringen flittig besøkt av skoleklasser for «historietimer» om fortidens sagbruk. Skoger og Konnerud Historielag drifter museet.

Skjeldrumsaga.                                         Foto: Reidar Halden
Åpning av Skjeldrumsaga 6/9-2015       Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Det lille skogbruksmuseum

 

Foto: Tom Hayden
Skoger.
Skjeldrum øst. Skjeldrumveien 124.              Foto:  Drammen kommune  1962

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet