Skjenkestua (Schultz gate 36)

Restaurant og skjenkested i Schultz gate 36, innviet i april 2012. Huset fra ca. år 1650 ble restaurert av eieren, byggmester Reidar Fjeldheim, som i 2001 hadde kjøpt nabogården (tidligere Centraltrykkeriet) som tilfeldigvis også inkluderte det lille, gamle huset vegg-i-vegg. Fjeldheim tilbød Fortidsminneforeningen i Drammen å overta huset, men foreningen var ikke i stand til å påta seg restaurering. Eieren bestemte seg for å gjøre det selv. Han plukket det ned stokk for stokk, og sendte materialene til Latvia, der dyktige tømrere erstattet ødelagt laftetømmer med tilsvarende gamle materialer. Gjenreisningen skjedde i nært samarbeid med henholdsvis fylkeskonservatoren og bygningsvernkonsulent Jo Sellæg. Etter mange år med innredningsarbeid, delvis på dugnad (og papirmøllen som måtte til for å få huset godkjent som serveringssted), kunne huset under navnet «Skjenkestua» innvies i 2012. Den ble et populært spisested med en særpreget, rustikk atmosfære og fokus på tradisjonsmat. Bydelen Strømsø har den eldste bebyggelsen i byen, til tross for flere branner på 1800-tallet. Schultz’ gate, tidligere Mellomgata, er oppkalt etter Schultz’ Tobakksfabrikk som lå her, og her finnes mange svært gamle hus. Huset i nr. 36 har ingen dokumentert historie fra opprinnelsen, men det er anslått at det var en skjenkestue, senere skysstasjon, tobakksloft og bolighus.

Skjenkestua          Foto Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet