Skogen

Gård i Strømsgodset som senere ble delt i Gulskogen og Rødskog(en). Navnet ble tidligere skrevet Schouffen, og omtales allerede i 1400- og 1500-årene under navnet Uppsund el. Opsund (se: Gulskogen, Rødskogen).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet