Skoger Bygdesamlinger

Bygdemuseum, åpnet på Mellom-Borge den 17.6.1978 etter initiativ av Markus Johnsrud (1909-1990) og Skoger Historielag, senere var Jørgen Borge drivkraften bak samlingene som ble påbegynt i 1975. Låve, fjøs og stall m.v. ble omgjort til utstillingslokale for ca. 500 gjenstander – gamle bruksgjenstander, verktøy og utstyr, deriblant verksted for skomaker, snekker og hjulmaker, slakteredskap, bakeutstyr, separator, håndkjerne, jordbruksredskaper – og et komplett, eldre hjemmebrenningsanlegg. Husholdningsutstyr til baking, slakting og melkebehandling er samlet på ett sted. I en tidligere stall er det samlet utstyr fra forskjellige verksteder: skomaker, snekker, smed og hjulmaker, bl.a. skomakerutstyr fra Vestbygda skole der det tidligere ble drevet kurs i skomakeryrket. Hjulmakerutstyret er fra verkstedet til Bjørnstad ved Fagerheim, smedredskapen fra Thoresens smie ved Holmestrandsveien. Et kjøkken fra Nordre Unelsrød med innredning fra før 1910 er satt opp i en avdeling ved siden av en stor vev fra Viulsrud, samt en av de aller første vaskemaskinene fra Stormoen gård. En liten skoleavdeling har pulter fra Vestbygda skole samt en del gamle skolebøker. Gården er fortsatt i familien.

Vestre -, Mellom – og Østre Borge

Adresse: Borgeveien 94

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet