Skoger Historielag

Stiftet 29. april 1975 på Skogvang som lokalt historielag for Skoger, Konnerud og Strømsgodset, hadde ved starten 25 medlemmer, etter 5 år 150 medlemmer. Formålet er å verne om kulturminner i det gamle Skoger herred, samle muntlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tid og spre kunnskap om fortiden, samt samle og registrere minner av historisk interesse som knytter seg til nærings- og kulturliv, gårder, boplasser m.v. Laget engasjerte seg sterkt i de gamle gruver på Konnerud (se: Konnerudgruvene, Stiftelsen), arrangerte markvandringer og utga bøker (Jubileumsboka «Vi ser tilbake» 1981 og bok om gamle boplasser «Folk og fár» 1991).
Hvert år er det utgitt to utgaver av «Historielagsnytt» med interessante artikler om livet i Skoger og på Konnerud i tidligere tider.

Et eget bygdemuseum er etablert på Borge i Skoger . Bilder fra eldre og nyere tid er samlet i et arkiv som nå er gjort tilgjengelig på internett. Kulturminner registreres, beskrives og dokumenteres med bilder. Historielaget har gjort avtale med eieren a v Øvre Skjeldrum, Linda Skjeldrum, om restaurering av den gamle gårdssaga. En sagkomité har gjort en stor jobb med saga slik at den nå er i fullt brukbar stand til demonstrasjoner og undervisning, samt at det er laget et museum i underetasjen, «Det Lille Skogbruksmuseum».

En egen teatergruppe ble tidlig etablert, «Det Dramatiske Selskab». Det er opp gjennom årene oppført nesten årlige forestillinger på forskjellige steder. Skuespillene som gjenskaper historiske hendelser oppført på steder der det skjedde er skrevet av egne medlemmer hvorav Goro Halden og Kai Roger Olsen nok står for det meste. Videre er det laget videoer som viser livet i eldre tider med hesteredskaper og onnearbeid.

Første formenn i Skoger Historielag var Markus Johnsrud (1975-81). Så fulgte Nils Otto Larsen (1981-91), Arild Sønstrød (1991-94), Jean Lorange (1994-2000), Toril Naper Hauge (2000-2004), Ole Kristian Mortensen (2004-2010), Arve Hoven (2011- 2013) og deretter Hanne Skjeldrum Fretheim (2013-).
I 2005 ble navnet endret fra Skoger Historielag til Skoger og Konnerud Historielag. Laget har nå 450 medlemmer.

           

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet