Skoger Konfeksjon

Konfeksjonsfabrikk i Nordre Sande, helt på grensen mot Skoger og med postadresse Skoger, utgått av Drammens Uldvarefabrik (s.d.). Bedriften drev en betydelig produksjon av bukser, dels av stoffer produsert ved Uldvarefabrikken, dels av innkjøpte stoffer. Bedriften hadde ca. 30 ansatte og produserte ca. 1.000 bukser ukentlig. Produksjonen av bukser ble stanset sommeren 1977, men eieren ønsket å opprettholde drift med leiesøm i mindre skala.  «Skogerbuksen» ble et kjent begrep i distriktet, og ble fortsatt solgt fra bedriftens utsalg lenge etter at egenproduksjonen opphørte. Storparten av lokalene ble lagt ut for leie. Restbeholdningen ble solgt og utsalget avviklet på slutten av 1990-tallet.

Skoger Konfeksjon          Foto:  Drammen kommune
Hammersborgfossen m/Møllsteddammen og
Fabrikken v/ Bjørnerudkroken.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet