Skoger Meieri og Handelsforening

Etter Vestfoldbanens åpning i 1885 ble et meieri etablert ved Skoger stasjon av noen gårdbrukere i den sydøstre del av hovedsognet, samt mange fra Nordre Sande, selv om mange stilte seg skeptisk til et slikt meieri. En parsell av gården Unelsrød ble innkjøpt og en meieribygning i teglsten ble oppført. Vannforsyningen og isen til kjølekummene kom fra Tuftdammen. Meieriet produserte smør, prim og nøkkelost, melken kom fra de omkringliggende gårder fra Kløvstad og Klevjer i syd til Unelsrød og Halden i nord. Ifølge meieriets lover skulle «melk bringes til Meieriet i rengjorte spann morgen og aften». I 1914 ble landhandleriet fraskilt meieriet og bortleid til brødrene Laache, som drev den i en årrekke. Meieriet produserte på denne tid årlig ca. 1 mill. liter melk til en pris av litt under 13 øre pr. liter, og 16 tonn smør. I 1924 ble meieriet sammensluttet med Skoger Meieribolag (s.d.).

Skoger meieri ved Skoger stasjon       Foto: Skoger og Konnerud Historielag

 

Skoger 1959
På bildet ses vegkrysset ved Skoger stasjon og Skoger Meieri. Husene er borte fordi E-18 går over området.                                                                                                                 Foto: Drammen kommune

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet