Skoger Meieribolag

Landbruket i Skoger hadde den fordel at det lå like opptil en større by, og allerede tidlig ble det fra mange gårder kjørt melk til Drammen. For bl.a. å begrense utgiftene ved samvirke og rasjonalisering, sluttet en del bønder i Skoger, Sande og Lier seg i 1876 sammen om å danne et andelsmeieri i Veberggården (Tollbodgaten 14). Hensikten var å oppnå en fordelaktig omsetning av leverandørenes melk. Laget var et av de første i sitt slag i landet. Driften kom i gang etter at en murbygning var blitt oppført i 1878. Ca. 1900 anla meieriet en isdam på Danvik (se: Ishavet), denne var i en årrekke et «smertensbarn», og etter at planene om mekanisk kjøling var blitt realisert i 1923, ble dammen i 1926 solgt til Strømsgodset kommune. I 1924 ble meieriet sammensluttet med Skoger Meieri og Handelsforening, som ca. 1885 var blitt etablert ved Skoger stasjon.

I 1930 etablerte meieriet egen produksjon av iskrem i Tollbodgaten 14, kalt for Meierienes Iskremfabrikk. På slutten av 1930-tallet leverte meieriet ca. 4 mill. l melk årlig og beskjeftiget ca. 10 ansatte. I 1938 ble de sammensluttede meierier slått sammen med Drammens Meieri i Amtmann Bloms gt. under navnet «Drammen Meieri» (s.d.) og driften ble samlet i Veberggården, inntil den i 1953 flyttet til nyoppført meieri i Austadgaten 18.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet