Skoger nye kirke

Etter at planer om en radikal utvidelse av Skogers gamle middelalderkirke var blitt utredet i 1872 og deretter forkastet, ble det besluttet å reise en ny kirke noe lenger nord i bygda, ca. 1,5 km nord for den gamle på gården Ingvaldsåsens grunn. Den nye kirke ble reist av teglsten i en sydvendt helling, og ble innviet 9. desember 1885. Kirken har et rektangulært skip, smalere kor mot vest og tårn i øst. Altertavlen viser Jesu dåp og er utført av C. Brun etter A. Tidemand. Orgelet er bygget av orgelbygger August  Nilsen (1842 – 1885 – vokste opp på Andorsrud hos sin morfar Ole Augustinussen) i 1885 og restaurert og utvidet i 1960. Et gravkapell ble reist i 1927.

Skoger nye kirke             Foto: Torill Juel, 2015
Skoger nye kirke               Foto: Torill Juel, 2008
Foto: Ellen Engen
Skoger kapell             Foto: Torill Juel, 2013

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet