Skoger og Konnerud Rutebilselskap, A/S

Rutebilselskap med stasjon på Grønland 15 (senere 17-19), grunnlagt 21. april 1928 av Nils Svendsen og Svein Helling, sistnevnte overtok aksjemajoriteten i 1934. Selskapet var i de første etterkrigsårene det største i bransjen i Drammen og trafikerte strekningene Skoger – Konnerud – Drammen (25 km), Drammen – Frydenhaug – Fjeld (4,5 km), Drammen – Skoger (14 km), Drammen – Strøm – Danvik – Hestengen (3,5 km) og Drammen – Konnerudkollen Turisthotell (8 km). Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 14 ansatte og 6 busser. Styreformann var Svein Helling og disponent Johs. Beheim, som på 1940-tallet ble etterfulgt av Helling. I 1947 overtok selskapet A/S Rødgatenruten. Rundt 1950 hadde selskapet 15 busser for mellom 30 og 75 passasjerer, hadde 39 ansatte og trafikerte strekningene Drammen – Skoger, Drammen – Konnerud, Drammen – Frydenhaug, Drammen – Hestengen, Drammen – Strøm og Drammen – Rødgaten. Selskapets kontorer, gods- og pakkeekspedisjon samt verksted lå på Strømsø Rutebil- og Bensinstasjon. Selskapet ble den 30.8.1965 overtatt av SH-Busslinjer A/S og ble formelt oppløst året etter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet