Skoger Pensjonistforening

ble stiftet 24. november 1980 på Skogvang . Etter ønske fra flere eldre i bygda, fikk Markus Johnsrud i samarbeid med bl. a. Odd Steen og Hans Skjeldrum med seg flere til å stille som vertskap på det aller første møtet i pensjonistforeningen. Noen her var jo ansatt i Skoger Sparebank, og på stiftelseskvelden stilte de rett og slett som sponsorer.
Foreningen har tradisjonelt arrangert sine møter på Skoger Sanitetshus. I 2019 var foreningen nær ved å bli nedlagt på grunn av lavt medlemstall. En yngre pensjonistgenerasjon på 20 personer meldte seg inn. Pr. 2020 var foreningen aktiv med ca. 50 medlemmer og møter på Imjelt Golfsenter, Nordre Imjelt. På møtene er det sang, foredrag, bildequiz, visning av gamle og nye bilder fra området og lunsj (suppe) med kaffe og kake.

Skoger Pensjonistforening på tur ca. 1990. Audun Husum, Markus Johnsrud og Bjarne Thoresen fra Gamle Skogermusikken spiller opp.                                               Foto: Inger Johnsrud

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet