Skoger Samdrift

Foretak dannet av fire melkeprodusenter i Skoger for samdrift av fjøs og produksjon av grovfôr. Eierne av foretaket er gårdsbrukene Holmen Nordre (gårdbruker Bjørn Ekeberg), Unnelsrud (gårdbruker Per Borge), Viulsrud (gårdbruker Steinar Knutsen) og Westbye (gårdbruker Christian Knudsen).

I november 2003 innviet foretaket et stort løsdriftsfjøs, 1.900 m². I tillegg brukes det gamle fjøset på gården Unnelsrud. Pr. 2020 er to nye melkeroboter underveis. Medlemmenes jordarealer inngår stort sett i produksjon av grovfôr (gras og fôrmais) som konserveres i plansiloer ved fjøset. Siloene rommer 3.800 m³. Øvrig fôr er innkjøpt kraftfôr, mask fra Aass Bryggeri og avskjær fra kålrotproduksjon. Det leies både fulldyrka jord og ungdyrbeiter på flere arealer i bygda, slik at det i alt drives 1.900 dekar med gras. Samdriften har 110 melkekyr og 150 ungdyr. Årsproduksjonen er ca. 900.000 liter melk og 23 tonn kjøtt. Omsetningen var i 2019 8,0 mill. kroner.

Oppmuntret av datidens landbrukspolitikk, ble det dannet mange tilsvarende samdrifter tidlig på 2000-tallet. Om samarbeidet gårdbrukerne imellom fungerer godt, muliggjør en samdrift mer planlagt fritid og kostandsmessige stordriftsfordeler. Pr. 2020 er Skoger Samdrift Drammen kommunes eneste melkeprodusent. Foretaket har betydning som utstillingsvindu for distriktets landbruk, og er blitt en uformell og formell møteplass for bønder i Skoger.

Fjøset til Skoger Samdrift ligger på gården Unnelrrud. Foto: Skoger Samdrift.

 

Et møterom med oversikt over fjøset er mye benyttet. Foto: Skoger Samdrift.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet