Skoger skole

Barneskole ved Fagerheim (Gundesølina 10) som erstattet kretsens to tidligere skoler, Eikhaugen og Ingvaldsåsen. Den ble høsten 1962 innviet for 1.-3. klasse, mens 4.-7. klasse tok skolen i bruk i februar 1963. Skolen ble innredet med tre klasserom, sang/musikkrom, personalrom, forkontor og rektors kontor i den ene fløyen, samt spesialromsfløy i mur med gymnastikksal med tilstøtende materialrom samt tilfluktsrom, tannlege- og legekontor, aktivitetsrom m.m. Eget skolekorps ble opprettet i 1966. I 1986 hadde skolen 95 elever. Den er en 1-7 skole med 175 elever pr. 2020 og tar i mot barn fra Skoger, Åskollen og Nesbygda.

Skoger skole, Lindum fyllplass bak                                       Foto: Torill Juel,  2015
Skoger skole

Cookies | Personvern

bn