Skoger stasjon

var en jernbanestasjon på Vestfoldbanen i Skoger.  Stasjonen åpnet i 1881, samtidig med Grevskapsbanen (senere Vestfoldbanen), og ble et landemerke og en samlingsplass i Skoger. Stasjonen hadde all postekspedisjon og krevet av den grunn mer personale enn andre stasjoner i samme klasse. Skoger hadde en stasjonsbygning for mellomstasjon av 2. klasse, i likhet med Adal og Stokke. Den ble tegnet av arkitekt Balthazar Conrad Lange. Før 1894 var navnet Skauger, og stasjonens posisjon tilsvarte 63,05 km. Stasjonen ble fjernstyrt i 1970, ubemannet i 1971 og mistet persontrafikken i 1973. Godshuset ble revet i 1984 og stasjonsbygningen ble revet i 1989. Strekningen gjennom Skoger ble anlagt med dobbeltspor i 1995. Skoger stasjon ble formelt nedlagt i 2001.

 

Skoger stasjon 75 m.o.h.    1959               Foto:  Drammen kommune
På bildet sees vegkrysset ved Skoger stasjon og Skoger Meieri. Husene er borte fordi E-18 går over området.

Fram til 1964 lå stasjonen i Vestfold, men ble en del av Buskerud fylke da Skoger herred ble sammenslått med Drammen kommune.

Fremdeles lå stasjonsområdet delvis i Vestfold og delvis i Buskerud. Fylkesdelet gikk ved bekken i området, slik at godshuset lå i Sande kommune og stasjonshuset i Skoger herred (senere Drammen).

Foto: Skoger og Konnerud Historielag

 

Skoger stasjon 1976            Foto: Sven Hjorth-Johansen

 

Skoger stasjon 1978                 Foto: Svein Sando

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet