Skoger Ungdomslag

ble stiftet i 1892 og var tilsluttet Vestfold Ungdomsfylking fram til 1964.  Da ble Skoger en del av Drammen som den gang tilhørte Buskerud fylke. Skoger Ungdomslag var i tidligere tider et meget veldrevet og aktivt lag med flere tilbud til bygdas ungdommer, som lagkonkurranser, kurs- og foredrags/diskusjonsvirksomhet, turer og festligheter.  Laget er medeier i lokalet Skogvang, men har pr. 2020 ingen annen aktivitet.

Skoger Ungdomslag fikk egen fane ferdig til sommerstevnet til Vestfold Ungdomsfylking som ble arrangert i Skoger i 1969.
Vestfold Ungdomsfylkings sommerstevne 1969 ble arrangert i Skoger.                                                        Foto:  Skoger og Konnerud Historielag
Skogvang fest og forsamlingslokale, Ingvaldsåsen 2

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet