Skoger

Bydel i Drammen, frem til 1.1.1964 egen kommune i Vestfold fylke. Navnet kommer trolig av at herredet i eldre tid fortonet seg som en sammenhengende skogstrekning, og ble før 1400 skrevet Skogar. I 1464 hadde herredet fått navnet Skogrbygd, senere stavet på en rekke forskjellige måter: Skogabygd, Skaubygden, Skobøgden, Skoffbygt, Schougebøygden, Skobij og Skoubiiddenn. I 1723 var tilføyelsen «bygden» igjen sløyfet, navnet ble fra nå av skrevet Schouger, senere Skouger, ca. 1830 Skouge, senere Skauger og til sist Skoger.

I 1837 ble Skoger opprettet som eget formannskapsdistrikt (herred, kommune). I 1843 ble Skoger (med 1837 innbyggere) slått sammen med Strømsgodset formannskapsdistrikt (1838-1843, tidligere en del av Bragernes) under navnet Skoger formannskapsdistrikt. 1. januar 1870 ble en arealdel av Skoger (omfattet 1363 innbyggere) overført til Drammen kommune. Fra 1.1. 1964 (med 14 672 innbyggere) ble Skoger slått sammen med Drammen kommune. Tidligere Skoger kommune ble samtidig en del av Buskerud fylke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet