Skogermusikken

ble dannet i 1925 på Thorrud av Jørgen Skjeldrum Jordbrek (fløyte), Erling Mile (banjo), Bjarne Thoresen (fiolin) og Markus Johnsrud (piano), i 1927 supplert av Audun Husum (banjo) som overtok etter Mile og Arne Fedje (piano), mens Markus Johnsrud gikk over til trekkspill. Øvelsstedene den første tiden var Thorrud og Jordbrek. De første spilleoppdragene var ved ungdomslagmøter på Skogvang. I 1929 begynte Skogermusikken for alvor å spille ved fester og tilstelninger med en besetning på fire mann: Markus, Arne, Bjarne og Audun. Honoraret for en julefest o.l. var kr 10 pr. mann (ofte varte oppdraget til kl. 3 om morgenen), for aftenunderholdninger kr. 8. Gjennom en lengre periode var S. også engasjert av Konnerud Turisthotell, hvor man bl.a. spilte forskjellige lands nasjonalsanger til glede for gjestene. Spilleoppdragene ved offentlige tilstelninger opphørte ved krigsutbruddet i 1940, og ble etter krigen gjenopptatt i mer beskjedent omfang ved spilleoppdrag i syke- og aldershjem, private selskaper m.m. Gruppen fikk sitt «come back» i 1981 da Skoger Pensjonistforening ble dannet, og de to siste gjenlevende underholdt fortsatt til langt ut på 1990-tallet med fiolin og banjo, bl.a. ved fredagstreff på Kobbervik gård.

Skogermusikken med Skoger pensjonisforening på tur ca. 1990. Foto kreditert Inger Johnsrud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet