Skogvang

Skogvang ble oppført som et kommune- og forsamlingslokale på Ingvaldsåsen i Skoger, innviet med stor innvielsesfest i romjulen 1910. Huset gjorde det mulig å arrangere større samlinger for bygdas lag og foreninger. Ungdomslagene i øst og vest kunne slå seg sammen om felles arrangementer. Lokalene ble i årevis benyttet til fortsettelsesskole.

Administrasjonen bestod av et styre med fem medlemmer, hvorav to skulle velges av herredsstyret og tre fra Skoger Sparebank. Den økonomiske situasjonen for lokalet ble etter hvert anstrengt. I 1929 ble Skogvang overtatt av Skoger Ungdomslag og Skoger Landbrukslag. Lokalet har vært flittig brukt gjennom tidende til skole, kino, gymnastikksal for turn, møter i foreninger, revyer, dansefester, jule- og nyttårsball og juletrefester for bygdas yngste. I tillegg har Skogvang vært benyttet i private sammenhenger som bryllup, jubileer og begravelser. Huset har i alle år hatt uvurderlig verdi som samlingssted og for samhold i hele bygda fra øst til vest.                                                                             Adresse:  Mælen 2 c

Kilde: Skoger Ungdomslags 50 års jubileumsberetning 1892-1942

Foto: Vegard Pedersen
Skoger kirke,  Skoger Sanitetshus,  bolighus og  Skogvang        Foto: Torill Juel,  2020

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet