Skolebakken

Var en kort stikkvei opp fra Havnegaten under Tangen kirke, fikk i 1866 sitt navn etter kirkens skole, som ble nedlagt i 1860. Skolegården lå ved foten av bakken. Fra 1.1. 2020 ble Skolebakken en del av Kirkebakken (s.d.), med begrunnelse at den kun hadde tre adresser og at det var naturlig at den korte stikkveien ble en del av hovedveien.

Cookies | Personvern

bn