Skolebakken

Var en kort stikkvei opp fra Havnegaten under Tangen kirke, fikk i 1866 sitt navn etter kirkens skole, som ble nedlagt i 1860. Skolegården lå ved foten av bakken. Fra 1.1. 2020 ble Skolebakken en del av Kirkebakken (s.d.), med begrunnelse at den kun hadde tre adresser og at det var naturlig at den korte stikkveien ble en del av hovedveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet