Skolehistoriske samlinger, De norske

ble i januar 1989 åpnet i aulabygningen i St. Hallvard skole. Museet var tuftet på restene av samlingen til Norsk Skolemuseum, som ble nedlagt i 1964 etter 43 års drift. Muséet hadde riksdekkende status og ble drevet av en stiftelse hvor Drammen kommune og en rekke organisasjoner sto bak. Fra samlingene kan særlig nevnes «Kongerommet», hvor kong Olav V’s skolerom er søkt gjenskapt. Samlingene ble våren 2002 flyttet til Fjellheim skole, senere til verneverdige Strømsfjerdingen skole i Nedre Eikervei, med Kulturkontoret som leietaker. I 2013 ble samlingene overtatt av Drammens Museum, som ikke ville ha noe med Strømsfjerdingen skole å gjøre. Samlingen befinner seg pr. 2020 nedpakket på et lager i Vestfossen. Skolebygget i Nedre Eikervei disponeres av Drammen Historielag.

Cookies | Personvern

bn