Sletta

1) Det gamle navnet på strøket fra Fjellheim utover mot undergangen. Den gate som gikk fra Bragerhagen til Brakerøya stasjon – i 1869 betegnet som «den aabne Plads ved Enkefru Hutchinsons Gaard» – ble i 1926 gitt dette navn. Gaten forsvant i forbindelse med E18-reguleringen og ble slettet av kartet i 1978. Navnet har sin opprinnelse i kjøpmann Morten Hansens gård Sletta, som var den siste eiendommen som brant under bybrannen i 1866, 14 timer etter at brannen oppsto. Gatenavnkomitéen og formannskapet gikk i 1926 inn for navnet «Stasjonsgaten», men dette ble forkastet p.g.a. faren for forveksling med Stasjonsgaten på Gulskogen. – I 1983 ble det gamle navn gjenopptatt på en gatestump fra Tomineborgveien til Brakerøya idrettsplass. 2) Konnerud idrettslags første bane, utskilt fra Vestmanbråten og innkjøpt i 1935 for kr. 2.000 som ble betalt av Skoger Sparebank. Dermed fikk Konnerud sin første friidretts- og fotballbane, som var i bruk inntil et nytt anlegg ble tatt i bruk sommeren 1978. Veinavnet Sletta, en sidevei til Jarlsbergveien, ble fra 1.1.2020 slettet fra matrikkelen, med begrunnelse at adressatene allerede var overført til Jarlsbergveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet