Smith, Christen (17.10.1785 – 22.9.1816)

Botaniker, f. på Smithestrøm, s. av Anders S. Tok i 1808 medisinsk embetseksamen med laud i København, praktiserte deretter som amtslege i Jarlsberg til han i 1812 ble hospitallege i København. Tidlig hadde han begynt å interessere seg for botanikk, særlig for studiet av mose og lavartene. Foretok en rekke undersøkelsesreiser i de norske høyfjell mellom Østlandet og Hardanger, fra Valdres gjennom Jotunheimen til Gudbrandsdalen og Romsdalen, senere over Røros og Oppdal. Ivret for anvendelse av islandsk mose i brødet i stedet for bark. I 1814 utnevnt til professor i botanikk og statsøkonomi ved Universitetet i Oslo, foretok straks etter en reise til England og det skotske høyland. Deretter ble han med den kjente geolog Leopold von Buch på en vitenskapelig reise til Kanariøyene. I den botaniske hagen i Las Palmas er han hedret sammen med åtte andre botanikere med et stort minnesmerke. Ved tilbakekomsten til London ble han oppfordret til å delta på den britiske regjerings vitenskapelige ekspedisjon til Kongo. Her foretok han store innsamlinger av i alt 250 nye og ukjente plantearter. Etter mange vanskeligheter trengte ekspedisjonen frem til 200 engelske mil fra flodmunningen før den måtte vende tilbake. På tilbakeveien brøt det ut feber blant medlemmene. Av 30 mann døde 14 deriblant S. som døde fire dager etter at ekspedisjonen var vendt tilbake til skipet. Hans legeme ble senket i floden nær utløpet. Smiths dagbøker og notater ble reddet og stoffet senere bearbeidet, til stor nytte for den botaniske forskning. Von Buch skrev senere at Smith med ære og heder alltid vil bli nevnt som en av vitenskapens martyrer. Av et beløp på kr 8.000 som Smith hadde til gode av statskassen, ble det ved kongelig resolusjon opprettet et vitenskapelig legat som bærer hans navn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet