Smith, Christen (17.10.1785 – 22.9.1816)

Botaniker, f. på Smithestrøm, s. av Anders S. Tok i 1808 medisinsk embetseksamen med laud i København, praktiserte deretter som amtslege i Jarlsberg til han i 1812 ble hospitalslege i København. Tidlig hadde han begynt å interessere seg for botanikk, særlig for studiet av mose og lavartene. Foretok en rekke undersøkelsesreiser i de norske høyfjell mellom Østlandet og Hardanger, fra Valdres gjennom Jotunheimen til Gudbrandsdalen og Romsdalen, senere over Røros og Oppdal. Ivret for anvendelse av islandsk mose i brødet istedet for bark. I 1814 utnevnt til professor i botanikk og statsøkonomi ved Universitetet i Oslo, foretok straks etter en reise til England og det skotske høyland. Deretter ble han med den kjente geolog Leopold von Buch på en vitenskaplig reise til Kanarieøyene. Ved tilbakekomsten til London ble han oppfordret til å delta på den britiske regjerings vitenskapelige ekspedisjon til Kongo. Her foretok han store innsamlinger av i alt 250 nye og ukjente plantearter. Etter mange vanskeligheter trengte ekspedisjonen frem til 200 engelske mil fra flodmunningen før den måtte vende tilbake. På tilbakeveien brøt det ut feber blant medlemmene. Av 30 mann døde 14 deriblant S. som døde fire dager etter at ekspdisjonen var vendt tilbake til skipet. Hans legeme ble senket i floden nær utløpet. Smiths dagbøker og notater ble reddet og stoffet senere bearbeidet, til stor nytte for den botaniske forskning. Von Buch skrev senere at Smith med ære og heder alltid vil bli nevnt som en av vitenskapens martyrer. Av et beløp på kr 8.000 som Smith hadde tilgode av statskassen, ble det ved kongelig resolusjon opprettet et vitenskaplig legat som bærer hans navn.

Cookies | Personvern

bn