Bjørnstad, Olaf, snekker

spesiaiserte seg på trapper, vinduer og dører midt på 1900-tallet. Snekkerverksteder var et viktig og nødvendig ledd i et bygdesamfunn.   Hadde adresse Gamle Sørlandske 248 og 246. Snekkerboden var i 246.

Foto: Widerøe 1962

 

Foto:   Torill Juel,   2018

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet