Søfteland, Olav Johannes (* 8.11.1937)

Veidirektør, f. i Os, bosatt i Drammen. Ans. i Statens Veivesen fra 1960, veisjef i Buskerud 1978-81, trafikkdirektør i Veidirektoratet 1981-90, teknisk direktør 1990-92, veidirektør fra 1992. En rekke tillitsverv vedr. veier og trafikksikkerhet.

Cookies | Personvern

bn